Lang = "ru">

Serwis komputerów (SLA)
(527) 386-37-76

Serwis komputerów: serwis Level Agreement (SLA). Pisał

Serwis komputerówObejmuje ona nie tylko określony zestaw usług usług komputerowych, ale także ważnych warunków ich realizacji.

Podpisanie umowy na organizacje serwisowe komputerów, muszą podpisać umowy SLA (Service Level Agreement).

Celem niniejszego dokumentu Jakość usług jest chęć sformalizowania maksymalny poziom obsługi usług komputerowych, które jesteśmy gotowi dostarczyć Klientowi i która, z kolei, może oczekiwać klient. Dzięki umowie o poziomie jakości usługobiorców obu stronom kontraktu, aby mieć możliwość wyobrazić taką samą jakość i ilość usług IT, a wskutek metod pracy Wykonawcy zgodnie z oczekiwaniami klienta.


Co jest ważne, aby mieć umowę o poziomie użytkowników usług:

  • szczegółowo napisane przez niego usług w ramach umowy;
  • wskazany przez urządzenia ilościowej do podejmowania pracy;
  • orkisz szczegółowo z warunkami reakcji każdego rodzaju zastosowań, spośród osób korzystających z usług;
  • jest wskazanie liczby rutynowych wizyt dla zapobiegania, liczba ta zależy od liczby komputerów, sprzętu biurowego, innych urządzeń komputerowych;
  • wskazany przez liczbę niesklasyfikowanych wizyt i połączeń dla zdalnego systemu administracji w planie taryfowym „”, liczba ta nie jest ograniczona;
  • zgodził usług dodatkowych i usług komputerowych;
  • jest przypomnieniem dla Klienta, jak postępować w różnych przypadkach, gdzie do rozmowy, do kogo się zwrócić, jak wyjść z programu.
Top_scroll